La Galera

Il·lustracions per a llibres de text de l'editorial La Galera (Enciclopèdia Catalana).

Text/infantil Enciclopèdia Catalana http://www.lagaleraeditorial.com/