Matemàtiques Cruïlla

Il·lustracions per a llibres de matemàtiques de l'editorial Cruïlla (SM).

2014 Text/infantil Editorial Cruïlla http://www.cruilla.cat