Literatura Cruïlla

Il·lustracions per a llibres de text (literatura)

2013 Text/infantil Cruïlla http://www.cruilla.cat