El dictador i el jazz

Animació per a la Televisió de Catalunya.