Emprenem

Cobertes per a la revista d'economia i negocis "Emprenem".

2012-1013 Comunicació, Premsa Ara www.ara.cat