La Musa Fingida

I·lustracions per a la novel·la "La Musa Fingida", de Max Besora