Les Zazous (tome 2)

Còmic sobre un grup de rebels a la França ocupada.